opsætning af gipsvæg

Guide: Hur man sätter upp en gipsvägg

Lau Christensen
Skrivet den 22. april 2021 av Lau Christensen

Är du osäker på hur du sätter upp gipsväggar? Då bör du läsa nedan. Här är en steg-för-steg-guide om hur du installerar gipsväggar på egen hand. Det är praktiskt om du vill ändra layouten i ditt hem. Samtidigt får du råd om vilka borrar du behöver för en gipsvägg och hur mycket en gipsvägg kan hålla.

Om ditt hem inte är utformat för att uppfylla dina behov kan du – om du har lite hantverkskunskap – installera en gipsvägg för att ändra rummens utformning. Detta kan vara praktiskt om ditt hem saknar ett barnrum, arbetsrum eller liknande.

Det tar vanligtvis inte mer än en helg att sätta upp en gipsvägg och du behöver inte vara någon hantverkare för att göra det. Du kan alltså börja arbeta med gipsväggar även om du inte har erfarenhet från tidigare projekt.

Gips är ett material som är lätt att arbeta med och som har många goda egenskaper. De kan verka ömtåliga, men när de väl är monterade är konstruktionen både solid och hållbar – och gipsskivor är billiga.

Vilken gipsskiva ska jag använda?

Innan du börjar sätta upp gipsväggar är det viktigt att du har rätt material på plats. Väggens höjd påverkar vilka dubbar du använder för projektet, och avståndet mellan dem påverkar gipsskivans bredd.

Tänk på att en gipsvägg runt ett våtrum, t.ex. badrummet, måste installeras enligt särskilda anvisningar, annars riskerar du att fukt samlas bakom väggen, vilket kan få allvarliga konsekvenser för hemmet.

Kom också ihåg: badrumsfläkt

När du monterar en skiljevägg ska du använda vanliga 13 mm brädor, som har en spackelförstärkning runt de långa kanterna. Använd en fullhöjdspanel om rummet där skiljeväggen ska installeras har en standardhöjd.

I en inre bostadsvägg ska du använda 70 mm-profiler om skiljeväggen är 4 meter hög. Om väggen är mindre eller om du inte värdesätter ljudisolering kan du använda 45 mm breda profiler. Du bör använda skruvar som är avsedda för gips och som även är avsedda för underlaget bakom gipsskivan.

Dessutom bör du vara tydlig med vilka krav du har på din nya gipsvägg. Det finns inga lagstadgade krav på att en skiljevägg ska vara brand- eller ljudisolerad, men det kan ändå vara en bra idé att ta reda på om du har några särskilda krav på väggen.

Om du vill ha en ljudisolerad vägg är det bra att välja breda profiler, precis som antalet skivor i lager har betydelse för både stabilitet och ljudisolering.

Guide: Hur man installerar en gipsskivvägg

Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att installera gipsväggar. Du kan avvika från punkterna om du till exempel vill ha fler lager så att väggen blir bättre ljudisolerad, men du är på god väg om du utgår från guiden nedan.

 1. Mätning: Först ska du mäta gipsväggens läge i förhållande till golv, vägg och tak. Var noga med att mäta korrekt – och använd ett lod för att se till att gipsväggen är vertikal.
 1. Bottenskena: När du har mätt, fäst bottenskenan i båda ändarna. Beroende på underlaget på vilket gipsskivan ska monteras ska du använda skruvar, spikar eller dymlingar. Hitta bottenskenor här.
 1. Montering: Skär av skenorna med en plåtsax så att de passar till skiljeväggen. Börja med de två sidoflänsarna och böj sedan skenan så att du kan skära tvärs över botten. Se till att de har rätt höjd. Hitta plåtsaxar här.
 1. Första stolpen: Placera nu den första stolpen runt den befintliga väggen. Stolpen ska fästas på samma sätt som den nedre skenan och se till att den är vertikal så att väggen får en rät vinkel.
 1. Takskena: Placera takskenan på stolpen när den är på plats. Säkra takskenan med en extra stolpe tills du har säkrat den ordentligt.
 1. Fäst stolpen: vänd stolpen på tvären och sätt in den mellan skenornas flänsar. Vrid den så att den sitter fast mellan flänsarna. Fäst den nu med en skruv så att den sitter stadigt fast.
 1. Säkerställande av avståndet: Om du använder en 900 mm gipsskiva ska avståndet mellan stolparna vara 45 mm från stolpcentrum till stolpcentrum. Avståndet från väggen till den första stolpen bör vara cirka 400 mm.
 1. Justera gipsskivan: justera gipsskivan så att det blir ca 5 mm till tak och golv. Använd en stålregel och en hobbykniv för att markera var stolpen behöver kortas av. När du har markerat med hobbykniven kan du bryta brädan.
 1. Placera gipsskivorna: När skivorna är riktade skruvas de fast på profilerna med skruvar. Se till att de är försänkta så att du kan spackla över dem, men undvik att bryta kartongen på utsidan av brädan.
 1. Montera gipsskivan: Montera gipsskivan med spackelkanterna vända mot varandra. Om du använder flera gipsskivor i lager måste kanterna vara förskjutna så att det inte uppstår sprickor i väggen senare.
 1. Isolering och elektriska ledningar: Om väggen ska ha interna elektriska ledningar eller isolering ska du installera dessa efter att ena sidan av väggen är täckt. Det är viktigt att isoleringen inte trycker på gipsskivan. Du kan få 3 kostnadsfria offerter för isolering här.
 1. Beklädnad av den andra sidan: Beklädda nu den andra sidan av väggen på samma sätt som den första. Därefter är den redo att putsas.

Gipsning av väggen

När du har satt upp gipsväggarna måste de spacklas. Spackling av gipsskivor säkerställer att gipsskivorna limmas ihop så att hela väggen blir solid. Det är viktigt att du använder en spackelmassa som är särskilt utformad för gipsväggar.

Det finns många olika typer av puts som lämpar sig för gipsskivor, men om du är osäker kan du fråga ditt lokala byggvaruhus eller hitta en variant för gipsskivor på nätet.

Slipa när spacklet är helt torrt. Var försiktig när du slipar spacklet, eftersom du inte får skada gipsskivans yta. Det rekommenderas att du använder fint sandpapper monterat på en träkloss när du slipar väggen.

Fler guider: hur man lägger kakel

Hur mycket kan en gipsvägg hålla?

Som en allmän regel bör du alltid använda två lager gipsskivor på skiljeväggen för att göra den motståndskraftig och stabil. Hur mycket en skiljevägg kan hålla beror på hur stabil konstruktionen är – och ju fler lager gipsskivor, desto tåligare är skiljeväggen.

Det enklaste sättet att montera gipsskivor är på en stålprofil som är anpassad till måtten. Du justerar stålprofilerna med en plåtsax. De är starka, raka och påverkas inte av fukt och temperatur. Du kan dock också använda trästolpar, som är lätta att arbeta med men som inte har samma egenskaper.

Du kan enkelt hänga upp saker på en gipsvägg. Du bör använda skalspik för lätta saker, medan du behöver speciella råpluggar för gipsväggar om du vill hänga upp tyngre saker på väggen. Om du har använt två lager gipsväggar kan den vanligtvis hålla upp till 70 kilo, medan tyngre föremål kräver förstärkning av väggens inre struktur.

Få 3 offerter för installation av gipsväggar

Om du inte vill ta itu med installationen av gipsväggar själv kan du överlåta jobbet till proffsen i stället. Priset på gips varierar beroende på vem du väljer att utföra jobbet.

Vanligtvis är det ett jobb som kan göras på relativt kort tid, så att få professionell hjälp är inget som bryter budgeten.

Beläggning av gipsväggar

Gipsskivor är en utmärkt bas för nästan alla typer av ytbehandlingar och det är lätt att ge dem exakt det utseende du vill ha. Du kan belägga dem med tapeter, glastapeter, strukturerad gips, kakel eller färg.

Det är viktigt att applicera rätt grundfärg innan du lägger på en ytbeläggning. Fråga ditt lokala byggvaruhus om du är osäker på hur väggen ska förbehandlas innan den beläggs.

Läs också: Giraffens slipmaskin – allt om vägg- och takslipning

Kom-ihåg-lista