Asbest tag

Guide: Hur man tar bort och gör sig av med ett asbest tak

Lau Christensen
Skrivet den 16. mars 2021 av Lau Christensen

Är du osäker på hur du ska hantera avlägsnandet av asbest tak? Eternittakpannor är en av de vanligaste typerna av tak i Danmark, men tyvärr innehåller många av dem asbest – därför är det en bra idé att byta ut dem. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för asbest tak och hur du ska göra dig av med dem.

Man uppskattar att mer än 100 000 danskar bor i hus med asbesthaltiga tak. Om man räknar in sommarhus och kolonilotter finns det betydligt fler tak med asbest. När asbest tak avlägsnas och bortskaffas är det viktigt att de hanteras på rätt sätt.

Nedan kan du läsa mer om reglerna för asbest tak och vad du ska göra när du behöver byta tak. Det är viktigt att du känner till reglerna, eftersom du kan utsätta dig själv och din omgivning för en hälsorisk om du inte hanterar avlägsnandet av asbest tak på rätt sätt.

Läs också vår guide om takmålning

Hur vet du om ditt tak innehåller asbest?

Lyckligtvis är det lätt att ta reda på om ditt tak innehåller asbest eller inte, om du är osäker på om det finns asbest eller inte. Det är relativt enkelt att kontrollera om ditt skiffertak eller korrugerade asbesttak innehåller asbest.

Dessa typer av tak innehåller asbest:

  • Eternittak som tillverkats före 1984 innehåller alltid asbest.
  • Eternittak som tillverkades mellan 1984-1988 kan innehålla asbest.
  • Eternittak som tillverkats efter 1988 innehåller inte asbest.

Om du fortfarande är osäker på om ditt tak innehåller asbest kan du kontrollera takpannornas ovansida. Ett nummer är tryckt på takets överdel för att ange om det innehåller asbest eller inte.

Hur man kontrollerar om takpannan innehåller asbest:

  • Om den första siffran är 0 eller 1 innehåller takplåten asbest.
  • Om den första siffran är 4 eller 5 finns det ingen asbest i takpannan.

Bör jag byta ut mitt asbest tak?

Asbest blir bara skadligt om du andas in de partiklar som det släpper ut. Det innebär att det bara är nödvändigt att byta ut takpannorna om de börjar slitas ut – och det gör de i de flesta fall.

Korrugerad asbest och skifferasbest har en förväntad livslängd på cirka 40-60 år. De sista asbesthaltiga takpannorna tillverkades 1988, så de flesta tak håller på att nå sitt bäst-före-datum. Även om taket fortfarande håller tätt är det därför dags att byta ut det i alla fall.

Om taket är i dåligt skick eller försämrat, eller om beläggningen skadas, bör taket bytas ut. Detta gäller oavsett om taket är på ett fristående hus, ett fritidshus eller en trädgård.

Om takpannorna spricker frigörs asbest, vilket är skadligt för hälsan. Du bör därför bara ta hand om avlägsnandet och bortskaffandet av asbesttak på egen hand om du vet hur man hanterar det på rätt sätt.

Läs också: guide till installation av gipstak

Vilka regler gäller för asbesttak?

Reglerna för asbesttak är viktiga att följa, både när det gäller arbete, rivning och bortskaffande av asbesttak. Du får inte borra, skrapa, skära eller spräcka takpannor som innehåller asbest.

Om du till exempel planerar att installera solceller eller takfönster på ditt tak får du inte installera dem själv. Detsamma gäller målning och rengöring, eftersom detta kan leda till att asbestdamm frigörs.

Istället bör du rådfråga Arbetsinspektionen, kommunen eller yrkesverksamma när du tar bort asbesttak om du inte är insatt i vad du gör. Du riskerar att asbestfibrer tränger in i dina lungor, vilket kan orsaka cancer.

Hur man hanterar avlägsnande av asbesttak

Om du behöver rengöra taket ska du endast använda en mjuk borste och en vattenslang. Om du väljer att ta bort asbesttaket själv får du bara skruva loss takpannorna om du kan göra det utan att släppa ut damm.

Du måste vara mycket försiktig när du tar bort asbesttak. Om du slänger dem kan asbesten lätt frigöras, så du bör istället stapla dem. Om du inte kan undvika att förstöra eller skära sönder asbestskivorna när du tar bort dem, låt yrkesmännen utföra arbetet.

asbest tag

Hur man hanterar avlägsnande av asbesttak

När du gör dig av med asbesttak får du inte bara ta dem till återvinningscentralen som du normalt skulle göra. I stället bör du kontrollera vilka regler som gäller i din kommun för bortskaffande av asbesttak.

Riktlinjerna för bortskaffande av asbesttak kan variera från kommun till kommun, och mängden material påverkar också hur du hanterar arbetet. Du måste i alla fall meddela kommunen om arbeten med asbest minst 14 dagar innan arbetet utförs.

Få professionell hjälp med avlägsnande och bortskaffande av asbesttak

Även om det är tillåtet att själv ta bort asbesttak och göra sig av med dem är det inte alltid en bra idé. Du riskerar att utsätta dig själv och din omgivning för en hälsorisk som kan leda till allvarlig cancer om den inte hanteras på rätt sätt.

Du bör därför alltid söka professionell hjälp för hantering och bortskaffande av asbesttak. Du kan få 3 offerter för avlägsnande av asbesttak från professionella företag om du vill ha det bästa priset för jobbet.

Alternativt kan du kontakta din kommun, som kan ge dig råd om hur du ska hantera arbetet – och de kan också ge dig råd om hur du väljer ett företag som ska hantera arbetet åt dig, så att du kan vara säker på att du följer alla regler för asbesttak.

Kom-ihåg-lista