Bygg din egen stödmur

Bygg din egen stödmur

Lau Christensen
Skrivet den 29. april 2020 av Lau Christensen

Vad kostar en ”bygg din egen stödmur”?

Om du har en trädgård i flera nivåer – eller om du vill ha en sådan – kan det behövas en stödmur. Lyckligtvis är det relativt enkelt att bygga sin egen stödmur, oavsett om du har erfarenhet av murning eller inte.

Du kan spara mycket pengar genom att bygga en stödmur själv i stället för att anlita en murare eller en landskapsarkitekt. Faktum är att besparingarna snabbt kan uppgå till flera tusen dollar i arbetskostnader.

Priset på själva stödmuren beror till stor del på valet av material. Som exempel kan nämnas att grå murstenar för stödmurar med måtten 30x25x18,6 cm kostar knappt 28 danska kronor per sten, inklusive moms.

guide ”Bygg din egen stödmur”

Metoden beror mycket på hur hög stödmur du behöver. Ju högre stödmuren är, desto högre krav ställs på konstruktionens stabilitet, eftersom trycket från marken bakom blir starkare med höjden.

Vad du behöver för en ”bygg din egen stödmur”

Denna guide för att bygga en egen stödmur är mycket flexibel. Det innebär att den innehåller ett övergripande arbetssätt som du kan anpassa till ditt specifika byggprojekt. Materialet nedan är därför förslag som du enkelt kan ersätta.

  • Murstenar för stödmur med skifferyta(köp här)
  • Grus eller sand som stöd bakom väggen (köp här)
  • Stabiliserat grus (köp här)
  • Concrete (köp här)
  • Plattor eller stenar till toppen (köp här)

Gör din egen stödmur – Hur man bygger en stödmur

Gräv först ut all matjord där stödmuren ska byggas så att du får en hållbar botten. Om hålet är större än 35 cm ska du fylla botten med komprimerad sand i 15 cm långa lager.

Fyll sedan på 15 cm stabilt grus och slutligen 20 cm jord- och fuktbetong. Fyll på med betong till en bredd som är ca 15 cm större än den önskade bredden på stödmuren.

Den första raden tegelstenar läggs direkt i betongen. Se till att tegelstenarna placeras tätt intill varandra. Beroende på de enskilda tegelstenarna kan det dock vara nödvändigt med ett visst avstånd eftersom betongstenarna inte är exakt lika stora.

Om du vill dränera bakom väggen gör du det efteråt, bakom den första raden tegelstenar.

Låt betongen torka ordentligt innan du fortsätter att bygga din egen stödmur.

Fyll på med sand bakom varje rad tegelstenar. För varannan rad packas lagret ihop.

Goda råd innan du börjar bygga din egen stödmur

Det rekommenderas alltid att arbeta utifrån en arbetsplan eller ritning. Det underlättar också inköp av material.

Börja med att mäta upp stödmuren så att du kan räkna ut hur många tegelstenar du behöver.

Placera en spik i varje ände av den önskade väggen och fäst ett snöre mellan spikarna. Detta garanterar att stödmuren har en jämn utgångspunkt.

Använd regelbundet ett vattenpass för att säkerställa en rak och därmed stabilare stödmur.

Använd vid behov betonglim för hela eller delar av stödmuren.

OBS: Om du behöver en stödmur som antingen är mer än 1,5 meter hög eller har en lutning på mer än 10 cm är det en bra idé att rådgöra med en fackman, eftersom kraven på stödmuren kommer att vara annorlunda.

Bygg en ”naturlig” stödmur

Om du vill ha en stödmur som så småningom kan växa över med växter och på så sätt se naturlig ut, kan du enkelt bygga den med samma material som nämns ovan. Du måste dock placera tegelstenarna längre ifrån varandra för att växterna ska kunna växa genom stödmuren. Just för att väggen i allmänhet blir mer instabil om det finns en lucka mellan tegelstenarna, bör du använda betonglim för installationen här.

För att få en så stabil installation som möjligt bör du fortfarande komprimera sand eller grus bakom väggen som stöd i de nedersta lagren. I det översta lagret kan jord läggas på för att möjliggöra planteringar bakom muren och skapa en naturlig eller ”levande” effekt.

Du kanske också är intresserad av: bygg ditt eget trädgårdsskjul, bygg din egen grill, bygg din egen högbädd

Kom-ihåg-lista