Stabilgrus

Väggrus

Lau Christensen
Skrivet den 1. maj 2020 av Lau Christensen

Vad är stabilt väggrus?

Väggrus – även kallat stabilt grus – används som bärande underlag i byggprojekt, t.ex. vid asfaltering eller asfalt- och murningsarbeten.

Stabiliserat grus är en blandning av sand, grus och småsten. Dess särskilda egenskap är också kalkinnehållet som när det kompakteras ”binder” produkten samman och ger den speciella stabilitet som gör stabilt grus lämpligt som bärande underlag.

Stabiliserat grus kännetecknas av en viss kornstorlek, nämligen kornstorlek 0-32, som till exempel kallas 32-stabil när det rör sig om kornstorlek 32.

Vad används Väggrus till?

Stabiliserat grus används i många olika typer av konstruktionstillämpningar. Särskilt vid murningsarbeten och vid stenläggning av vägar, terrasser eller andra ytor, helst utomhus, används stabilt grus som en del av den bärande grunden för att säkerställa ett stabilt och hållbart resultat.

Stabiliserat grus används mellan grundskiktet, som kan vara betong eller grus, och utjämningsskiktet, som är det översta sandlagret före stenläggning.

Använd stabilt grus för dina ”bygg det själv”-projekt

Om du börjar ett”bygg själv”-projekt i din trädgård eller på din uppfart behöver du förmodligen stabilt grus i viss utsträckning. Hur mycket stabiliserat grus du behöver beror på det befintliga substratet och storleken/vikten på det du ska bygga. En vägg kräver stabilare grus än en terrass med ett enda lager plattor. Ett mjukt substrat kräver mer stabilt grus än ett hårt substrat.

Bygga en terrass med stabilt grus

Vad du behöver utöver stabilt grus beror på ditt ”bygg själv”-projekt och det befintliga substratet. För en terrass med kakelplattor bör du i allmänhet gräva ut 35 cm för att få plats med 15 cm grundgrus, 12 cm stabilt grus och 3 cm utjämningsgrus under plattorna.

Läs också guiden: bygg ditt eget trädgårdsskydd

Gruset måste packas, och som en tumregel kan man säga att det kommer att fylla ungefär 1,3 gånger så mycket innan det packas. Du måste därför fylla på ett 19-20 cm tjockt lager grus. Det kan till exempel vara tvättad sand. Se till att sanden är fuktig innan du stampar den med en plattvibrator.

Applicera stabilt grus ovanpå grundgruset. Tumregeln är att stabilt grus fylls 1,3 gånger mer innan det packas. Om du vill ha ett lager på 12 cm måste du lägga på 15-16 cm innan du stampar lagret.

Slutligen appliceras 4 cm vit sand, som kommer att fylla ca 3 cm efter packning med en plattvibrator. Nu kan du börja lägga plattor (efter att du har gjort en kant runt terrassen).

Hur mycket stabilt grus behöver jag?

Det kan vara svårt att exakt beräkna hur mycket stabilt grus du behöver för ditt byggprojekt. Därför är det alltid bättre att köpa lite för mycket än lite för lite, eftersom det är irriterande att ta slut under processen.

Stabiliserat grus köps i stora säckar om 5 hl (ca 900 kg). Detta motsvarar ½ kubikmeter – köp online här

För att beräkna hur mycket stabilt grus du behöver bestämmer du först hur stort lager av stabilt grus du vill använda.

Exempel:

  • Du vill ha ett lager stabilt grus på 15 cm – köp här
  • Terrassen du bygger ska vara 10 meter lång och 5 meter bred
  • Beräkning av kubikmeter: 0,15 x 10 x 5 = 7,5 kubikmeter
  • 7,5 kubikmeter motsvarar 15 stora säckar med stabilt grus

Pris på stabiliserat grus – hur mycket kostar stabiliserat grus?

Priset på stallgrus varierar mellan olika återförsäljare och beror bland annat på den köpta mängden och typen av stallgrus.

Det enklaste sättet är att köpa stabilt grus i stora säckar som levereras till din adress. Det är lättare att uppskatta den mängd som behövs än att samla in grus i bulk, och du behöver inte köpa en släpvagn eller ens avbryta arbetet för att samla in gruset.

Ett vägledande pris för stabilt grus i stora säckar som rekommenderas för användning vid stenläggning, t.ex. för uteplatser och uppfarter, är följande:

Stallgrus big bag 5 hl (½ kubikmeter): 745 DKK inkl. moms – Köp här

Vi hoppas att guiden här gav dig en bra inblick i vad stabilt grus är, hur du kan använda det i ditt nästa gör-det-själv-projekt och vad du kan förvänta dig att det ska kosta.

Kom-ihåg-lista